ผมมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่า

โอกาสที่เราได้รับมานั้น

ก็คือโอกาสที่หลาย ๆ คนได้เสียมันไป

ยกตัวอย่างเรื่อง การสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็แล้วกันแต่ละปีมีเด็ก ๆ สอบติด